По цялата планета нон-стоп се създават и употребяват доста на брой и различен вид гуми.

old tyresПо закон доставчиците са ангажирани да предоставят площ, в мястото на подмяната и продажба на автомобилни гуми, където гражданите да могат да дадат обратно своите собствени излезли от употреба гуми и в последствие да са давани за ползване и/или преработване. За облекчаване на производителите и вносителите в изплащане на продуктова такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите собствени членове, работеща с-ма по транспортиране, събиране, оползотворяване и/или рециклиране на автомобилни гуми.

Еко такси за обработване на автомобилни гуми се налагат поради, нуждата от изграждане на с-ми относно колекциониране, пренасяне, оползотворяване или/и рециклиране, за да се възпрепятстват опустошението върху природата. Нерядко автомобилните гуми са наслагвани на адски големи купчини или непосредствено изхвърляни сред природата. В по-продължителен нуждата на изградени системи по събиране, транспортиране, използване и/или рециклиране на автомобилни гуми, води след себе си до несигурност за екологичното равновесие. В кратък план това може да допринесе до възникване на неконтролируеми пожари.

Организацията Гумирек ЕАД разбира сериозността на проблема, свързан с наложителното по наредба преработване на автомобилни гуми. Услугите ни решават въпроса с извън срока на годност гуми от колекционирането им до екологично оползотворяване или/и преработване.

Притежаваме възможността да намалим от товара на належащото плащане на таксата за продукти за гуми, защото ще може да ги оползотворим с най-ниски разноски. Служим за това автомобилните гуми да не са захвърлени в природата, да не зацапват и да не създават рискови ситуации.

Открийте още: такса при внос на гуми